Captain Mary Clerkin's Prize

Captain Mary Clerkin's Prize 2022 (July 19 & 24)

         
18 Hole (112 played Tuesday; 112 played Sunday)        
1st   Bernadette McCann (29) - 140 nett    
Gross   Maria O'Reilly (2) - 148    
2nd   Brenda Finlay (45) - 141 nett OL18    
3rd   Lilian Macken (34) - 141 nett    
4th   Rosemary Murray (39) - 142 nett    
5th   Regina Tevlin (36) - 143 OL18    
Category A (PH: 0-20) 1st Jacqueline McCormack (20) - 143 nett    
  2nd Orla Foley (5) - 144 nett    
  3rd Denise Hogan (14) - 145 nett    
Category B (PH 21-29) 1st Liz Gaffney (28) - 144 nett    
  2nd Carmel Kelly (28) - 145 nett OL18    
  3rd Monica Connolly (24) - 145    
Category C (PH 30+) 1st Emer McGirr (42) - 143 nett OL18    
  2nd Bernadette Carty (37) - 143 nett OL18    
  3rd Jian Yun Gu (32) - 143 nett    
Best Nett Day 1 1st Margaret Grennan (36) - 67 nett    
  2nd Anne Tully (28) - 68 nett    
         
Best Nett Day 2 1st Jennifer MacMahon (18) - 67 nett    
  2nd Aine Lee (16) - 71 nett    
Past Captains   Claire Farrell (15) - 147 nett    
Committee   Anne O'Brien (25) - 149 nett    
Seniors 70+   Sandra Wiseman (43) - 144 nett    
Grannies   Mary McGuinness (34) - 145 nett    
         
Longest Drive Day 1   Orla Foley    
Longest Drive Day 2   Maria O'Reilly    
Nearest Pin Day 1   Siobhan Treacy    
Nearest Pin Day 2   Maria O'Reilly    
         
9 Hole Stableford (Tues: 20, Sun: 12)        
Overall 1st Mary Whaley (20) - 42 pts    
  2nd Nuala Martin (17) - 35 pts    
         
Best Nett Day 1   Maura Carolan (26) - 21 pts    
Best Nett Day 2   Peggy Conachy (20) - 16 pts    
         
Beginners (8 entries)        
Best 9-holes   Cora Gilsenan (28) - 27pts    
         
Twos        
         
Twos - day 1   None    
         
Twos - day 2   Mary Kidney, Ann O'Donovan, Margaret Rooney, Lilian Macken, Maria O'Reilly (x2)